I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.chodorowska.art jest Anna Chodorowska fotografia z siedzibą w Świdnicy. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

2. Z administratorem danych możesz skontaktować się e-mailowo pod adresem chodorowska.art@gmail.com lub korzystając z formularza na na stronie w zakładce „kontakt’: +48 503 466 424

3. Dane Usługobiorców będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontraktowego.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.

6. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana z Administratorem) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Użytkownik posiada prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

10. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie moim podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wysłał on zapytanie przez zakładkę „Kontakt”.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę w zakładce „Kontakt”.

3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5. Administrator nie może udostępniać danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administrator, z którymi Administrator ściśle współpracuje.

3. PLIKI COOKIES

1. Strona www.chodorowska.art używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie strony, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu Administratora.

3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje jej zasady.

2. Administrator ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Uprasza się o okresowe sprawdzania treści „Polityki prywatności”.

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie www.chodorowska.art proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

4. Administrator zabezpiecza dane przed utratą lub kradzieżą, korzystając ze znanych mu technik zabezpieczeń.

5. Dane nie są sprzedawane ani rozpowszechniane.

ŚWIDNICA | POLAND
+48 503 466 424
CHODOROWSKA.ART@GMAIL.COM
MOŻESZ MNIE ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ TUTAJ:
INSTAGRAM
FACEBOOK